Walentynkowe rabaty – Nowe Kowale Plus

Regulamin promocji „Walentynkowe rabaty –Nowe Kowale Plus ”

1. Niniejszy regulamin promocji dotyczy promocji pt. „Walentynkowe rabaty – Nowe Kowale Plus” („oferta promocyjna”) oferowanej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk („Deweloper”).
2. Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 13.02.2021 roku do dnia 28.02.2021 roku.

3. Z oferty promocyjnej może skorzystać pierwsze 5 osób („Nabywcy”), które:
a) podczas zgłaszania zainteresowania ofertą bezpośrednio nawiążą do obowiązującej promocji tj. wyrażą chęć otrzymania rabatu w wysokości 5%, wypowiedzą hasło reklamowe „Walentynki z Budrosem”, bądź nawiążą w rozmowie do obecnie obowiązującej promocji na mieszkania Nowe Kowale Plus,
b) nie podpisali dotychczas umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej, której przedmiotem był lokal wraz z przynależnościami zlokalizowane w inwestycji „Nowe Kowale Plus”,
c) w trakcie trwania oferty promocyjnej podpiszą z Deweloperem umowę deweloperską w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub umowę rezerwacyjną. Przedmiot umowy dotyczyć będzie nabycia lokalu mieszkalnego w inwestycji Dewelopera „Nowe Kowale Plus” zlokalizowanej w Kowalach, przy ul. Glazurowej wraz z obowiązkowymi przynależnościami (komórka lokatorska, miejsce postojowe naziemne i/lub w hali garażowej.

4. W razie zawarcia z Deweloperem danej umowy deweloperskiej/rezerwacyjnej przez więcej niż jedną osobę, danym nabywcom przysługuje łącznie jeden rabat na mieszkanie.

5. Promocja obowiązuje na zakup jednego mieszkania przez danego nabywcę/nabywców. W przypadku chęci nabycia więcej niż jednego mieszkania, na drugi i kolejny lokal obowiązuje cena katalogowa.

6. W przypadku spełnienia wymogów określonych w punkcie 3, w ramach oferty promocyjnej Nabywca uzyskuje możliwość skorzystania z rabatu obniżającego cenę katalogową wybranego mieszkania o 5%. Rabat nie obejmuje nabycia przynależności do lokalu tj. komórki lokatorskiej i miejsca postojowego naziemnego i/lub w hali garażowej.