Kamienica Francuska
Opis inwestycji

Inwestycja Kamienica Francuska była realizowana w latach 2010-2011 przy ulicy Taborowej 5 w Gdańsku.