Administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem www.budros.pl („Serwis”) jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk, NIP: 5840250345, KRS: 0000066734, REGON: 003006150 (dalej „Spółka”).

Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 58 326 10 40, e-mail: biuro@budros.pl

Na Serwisie wykorzystywane są pliki cookies i podobnego typu technologie. Niniejsza Polityka cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z Serwisu – tj. zasady wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii.

Niniejsza Polityka cookies stanowi integralną część naszej Polityki prywatności, która zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę jako administratora danych osobowych.  

Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze, tablecie, telefonie). Zarówno przechowywanie plików cookies, jak i uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Mechanizmy przechowywania i odczytu plików cookies nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzeń użytkowników.

Dane z plików cookies, które wykorzystujemy na naszym Serwisie mają dla nas charakter anonimowy — bez dodatkowych informacji, nie jesteśmy na ich podstawie ustalić tożsamości użytkowników naszego serwisu internetowego i nie podejmujemy działań zmierzających do takiej identyfikacji.

Z wykorzystaniem technologii cookies zbierane są informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej takie jak liczba odwiedzin, odwiedzane podstrony, przejścia między stronami, czas wizyty na stronie, rodzaju stosowanego urządzenia, preferencje użytkownika dotyczące ustawień (m.in. używanego języka), adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Rodzajem innej technologii śledzenia są kody pikselowe (pixele/piksele). Piksel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

Rodzaje plików cookies

Serwis korzysta z własnych plików cookies. Cookies własne to pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu. Natomiast cookies zewnętrzne to pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych. Serwis wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies firm Google LLC oraz Facebook Inc., Serwis wykorzystuje też narzędzia tych dostawców zewnętrznych, odpowiednio – Google Analytics oraz Facebook Pixel (więcej informacji poniżej).

Ze względu na okres zastosowanie wyróżnia się pliki cookies sesyjne i stałe (trwałe). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, są to pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis internetowy podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika, co oznacza, że cookies sesyjne przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe to pliki przechowywane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis internetowy przez czas określony w parametrach danego pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Stałe pliki cookies nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie wszystkich plików cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są dane z plików cookies i podobnych technologii

Dane z plików cookies i podobnych technologii wykorzystywane przez są przez Spółkę:

  • w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym funkcjonalności przez niego dostępnych oraz w celu dostosowywania Serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników i zapamiętywania wybranych przez niego ustawień lub wprowadzanych treści – celowi temu służą tzw. „niezbędne” oraz „funkcjonalne” pliki cookies,
  • na potrzebny analizy danych statystycznych, takich jak statystyki odwiedzin (obejmujących ilości wizyt, odwiedzanych podstron, czasu wizyt, przejść pomiędzy podstronami, źródeł ruchu), statystyki urządzeń użytkowników czy statystyki używanego oprogramowania, w celu ulepszania zawartości, struktury i działania Serwisu – celowi temu służą tzw. „analityczne/wydajnościowe” pliki cookies,
  • w celach reklamowych, w tym do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu przy zastosowaniu plików cookies i usług firm Google LLC oraz Facebook Inc. – celowi temu służą tzw. „reklamowe” pliki cookies,
  • łączenie się i dzielenia treścią z serwisem społecznościowym Facebook – celowi temu służą tzw. „społecznościowe” pliki cookies. Dane przekazywane serwisowi społecznościowemu mogą być również użyte w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam do określonych grup docelowych.

Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics jest to narzędzie służące do zbierania informacji na temat odwiedzin użytkowników w Serwisie. Narzędzie to dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Analiza ta pozwala ulepszać nasz serwis internetowy. Gromadzone dane w związku z korzystaniem z Serwisu obejmują takie dane jak odwiedzane podstrony, czas pozostawania na poszczególnych podstronach ustawienia językowe, wykorzystywane przez użytkownika systemy operacyjne. W związku z korzystaniem z usługi Google Analytics wykorzystywane są pliki cookies firmy Google. Informacje generowane przez pliki cookies na temat wykorzystania nasze witryny internetowej przez użytkownika jest przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Przechowywane ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane najpóźniej po upływie 14 miesięcy. Dane udostępniane nam w związku z usługą Google Analytics mają postać zanimizowaną i nie są kojarzone przez nas z  pełnym adresem IP użytkownika strony ani też w inny sposób wykorzystywane do jego identyfikacji.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych przez Google znajdziesz na następującej witrynie internetowej:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl

W celu dezaktywacji Google Analytics można, poza odpowiednią konfiguracją ustawień przeglądarki, wykorzystać dedykowaną wtyczkę dostępną tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Facebook Pixel

Nasz Serwis wykorzystuje narzędzie Facebook Pixel. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Jest to narzędzie, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w Serwisie. Dane z piksela wykorzystywane są do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie, używania innych narzędzi reklamowych Facebook.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych przez Facebook Inc. znajdziesz na następującej witrynie internetowej:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

W celu dezaktywacji plików cookies wykorzystywanych przez Facebooka można, poza odpowiednią konfiguracją ustawień przeglądarki, wykorzystać dedykowaną wtyczkę dostępną tutaj:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii – podstawa prawna przetwarzania

Przepisu prawa przewidują wymóg uzyskania zgody na przechowywanie i wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych (takich jak komputer, telefon, notebook itp.).  Zgoda taka nie jest wymagana jeżeli, między innymi, przechowywanie lub uzyskanie dostępu do zapisanej informacji jest konieczne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

Przed wyrażeniem zgody abonent lub użytkownik końcowy musi zostać uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji oraz o możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Przepisy prawa przewidują, że zgoda na wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii (inaczej: zgoda na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego) może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika lub konfiguracji usługi.

Podstawą wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii przez nasz Serwis jest zgoda wyrażona przez użytkownika poprzez ustawienia jego przeglądarki internetowej, przy uwzględnieniu użycia innych mechanizmów ograniczających zapis i pozyskiwanie danych użytkowników serwisów internetowych. Stosowna informacja wyświetlana jest na naszym Serwisie, wraz z linkiem do Polityki cookies oraz Polityki prywatności, której element stanowi Polityka cookies.

Cofnięcie zgody / sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookies

Użytkownik w dowolnym momencie może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez Serwis danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, poprzez zmianę ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki lub skorzystanie z innych mechanizmów wskazanych poniżej.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do plików cookies. Jeżeli zatem nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie plików cookies przez nasz Serwis prosimy o dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień dotyczących cookies w używanym oprogramowaniu. W szczególności można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. W każdej chwili możliwe jest też usunięcie wszelkich lub określonych plików cookies zapisanych na Państwa urządzeniach.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies może mieć negatywny wpływ na działanie strony internetowej, tj. na działanie niektórych funkcjonalności Serwisu – dotyczy to plików cookies niezbędnych do funkcjonowania danego serwisu internetowego oraz funkcjonalnych plików cookies. Natomiast zablokowanie „reklamowych” oraz „społecznościowych” plików cookies nie uniemożliwi w żaden sposób korzystania z Serwisu.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w wybranych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:
(a) przeglądarka Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
(b) przeglądarka Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
(c) przeglądarka Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
(d) przeglądarka Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
(e) przeglądarka Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do plików cookies  w urządzeniach mobilnych dostępne są na stronach internetowych poszczególnych producentów systemów mobilnych (dotyczy m.in. urządzeń z systemem iOS, Android, Windows Phone).

Informacje o sposobie wyłączenia plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna jest również na stronie:
https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących poszczególnych cookies stosowanych przez określonych zewnętrznych dostawców przy wykorzystywaniu poniższych narzędzi:
(a) Google Analytics Opt – out
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
(b) Facebook Opt-out
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Należy pamiętać, że jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu użytkownika na wykorzystywanie plików cookies), plik cookie – opt out działa wyłącznie w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli zatem usuną Państwo wszystkie cookies lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies i podobnych technologii do podmiotów zewnętrznych – Google LLC oraz Facebook Inc., informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, w którym dane takie stanowią dane osobowe do ich przekazania poza obszar EOG może dojść po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i na określonych podstawach: m.in. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie zgody wyrażonej przez podmiot danych.

Jednocześnie wskazujemy, że Google LLC oraz Facebook Inc. są podmiotem certyfikowanym na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umowy o ochronie poufności – program Tarcza Prywatności (ang. EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych danych.

Dodatkowe informacje o technologiach typu cookies

Więcej informacji na temat plików cookies i innych podobnych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/
Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Linki do zewnętrznych serwisów internetowych

W naszym Serwisie mogą znajdować się zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku. W razie skorzystania z tych linków użytkownik opuszcza nasz Serwis przechodząc na stronę internetową prowadzoną przez podmiot zewnętrzny. Spółka nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi operator strony internetowej, do której prowadzi link.