Regulamin usługi newslettera planowanej inwestycji przy ul Glazurowej.

    Usługa newslettera świadczona jest przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk (dalej jako „Spółka”), NIP: 5840250345, KRS: 0000066734, REGON: 003006150. Korzystanie z usługi newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne. Wysyłka newslettera zostanie zakończona w razie cofnięcia zgody na otrzymywanie e-maili z treścią marketingową / rezygnacji z usługi wysyłki newslettera oraz w razie zaprzestania przez Spółkę świadczenia tej usługi. W celu świadczenia usługi newslettera Spółka pozyskuje od jej użytkowników adresy e-mail. W ramach usługi newslettera, na podany przez użytkownika adres e-mail, wysyłane są informacje marketingowe dotyczące produktów i usług Spółki. Informacje w ramach usługi newslettera są wysyłane są w sposób nieregularny. Zamówienie usługi newslettera następuje poprzez dokonanie przez użytkownika następujących czynności rejestracyjnych: (a) podanie adresu e-mail użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.budros.pl, (b) wyrażenie zgody na otrzymywanie e-maili z treścią marketingową, (c) kliknięcie na przycisk „Zapisz mnie na newsletter”. Rezygnacja z usługi newslettera możliwa jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: newsletter@budros.pl. Użytkownik w każdym czasie może zażądać nieodpłatnego udostępnia przez Spółkę regulaminu usługi newslettera za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.